Behandeling

Homeopathische behandeling
Na het maken van een afspraak stuur ik je het intakeformulier. Dit vul je in en stuur je me terug.
Het eerste gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Hierin vertel je me over je huidige klachten, wanneer ze optreden, wat helpt of wat het erger maakt. Ook wil ik meer weten over je (medische) voorgeschiedenis en hoe je bent als persoon: hoe reageer je op verschillende gebeurtenissen, op weersomstandigheden, op van alles. Dit is belangrijk voor de juiste keuze van het homeopathische middel.
De gegevens van de intake en verdere behandeling worden vastgelegd in een dossier. Het is verplicht om een dossier bij te houden: dit vergemakkelijkt de behandeling.
Na het consult werk ik het gesprek uit en stuur je het middel toe. Er zit een duidelijke instructie bij.

Na twee maanden (dit kan variëren per klacht) kom je terug voor een evaluatie: we kijken wat er verbeterd is en wat nog niet. Vaak realiseer je je niet, wat er veranderd is, zo vanzelfsprekend is het als klachten verminderen of zelfs verdwijnen.
Eventueel krijg je een ander middel, mocht dat meer aangewezen zijn.

Na twee tot drie maanden (meestal) kom je nog een keer naar de praktijk. Het kan dat je klachten zo verbeterd zijn, dat je daarna alleen nog terug komt als er een nieuwe klacht ontstaat. Het kan ook dat je nog verder wil werken aan een diepere laag. Dan werken we daar aan verder zo lang er nog verbeteringen mogelijk zijn. Die kunnen zowel op lichamelijk vlak, als op emotioneel of mentaal vlak liggen.

Tussendoor kun je altijd telefonisch contact opnemen als er plotseling klachten ontstaan (griep, een ontsteking, door een val etc.). Ook kan homeopathie ondersteunen en klachten verlichten tijdens de reguliere behandeling.
Daarnaast is het voor de homeopathische behandeling belangrijk om te weten welke andere behandelingen je ondergaat.

Voorzorgsmaatregelen in verband met COVID-19
In deze praktijk volgen we de richtlijnen van het RIVM. Als u of een van uw huisgenoten klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (of andere klachten horend bij COVID-19), dan vraag ik u om niet naar de praktijk te komen. We kunnen dan via beeldbellen alsnog het consult door laten gaan. En zo werken aan het versterken van uw immuunsysteem en het verlichten uw klachten.
Dit beeldbellen gaat via een AVG-goedgekeurde verbinding.
Ik stuur u hiervoor een link die u kunt openen in de browser.
Ook als het voor u prettiger voelt om thuis te blijven, is beeldbellen een mogelijkheid. Een eerste consult doe ik het liefst live, om u beter te leren kennen, maar soms nopen de omstandigheden ons tot creativiteit en het zoeken naar de beste oplossing in het huidige tijdsgewricht.

Homeopathic Detox Therapy (HDT)
Veel mensen hebben onbegrepen klachten of voelen zich niet meer vitaal sinds ze een bepaalde ziekte doorlopen hebben of een medicijn gebruikt hebben. Dit kan van alles zijn: de griep, ziekte van Pfeiffer of een andere ziekte, een vaccinatie, een operatie, een verdoving bij de tandarts, de pil of de mirena-spiraal. Vaak zijn ze zich niet meer bewust dat de klachten toen begonnen zijn. In 2017 heb ik de opleiding ‘Homeopathic Detox Therapy’ gevolgd om dit soort klachten met homeopathie te kunnen behandelen. Hiermee kun je de kwaliteit van je leven sterk verbeteren.
Om deze invloeden goed in kaart te brengen, maken we dan ook een tijdslijn. Daarvoor is het van belang om te weten welke ziektes je doorlopen hebt (en vaak ook je directe familieleden: ouders, grootouders) en de medicatie die je ingenomen hebt.
Tijdens de HDT neem je ook enkele supplementen om uitscheiding van stoffen uit je lichaam te vergemakkelijken.

Kosten

Eerste consult (60-90 min) incl. uitwerken en middel€ 155,00
Eerste consult – Kinderen tot 12 jaar (45-60 min)€ 99,00
Vervolgconsult incl. uitwerken (plm. 50 min)€ 91,00
Kort telefonisch consult (15-20 min)€ 40,00
Indien nodig – uitwerken kort telefonisch consult (per 10 min)€ 16,00
Beantwoorden mail (per 10 min)€ 16,00
Herhaalrecept/middel opsturen€ 25,00
Kort telefonisch overleg tijdens telefonisch spreekuurgratis
November 2022; prijzen onder voorbehoud