Privacy

Monique van Schoubroeck, Klassiek homeopaat
Telefoon 06 36490107
praktijk@gezondmethomeopathie.nu
www.gezondmethomeopathie.nu
KvK 13030554

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit dossier wordt dienovereenkomstig 20 jaar na de laatste toevoeging bewaard. Voor kinderen gaat deze termijn van 20 jaar in vanaf het 18e levensjaar.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en persoonlijke aantekeningen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, zoals uitslagen van medische onderzoeken en dergelijke.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
– er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein gedeelte van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u altijd eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats en geboortedatum.
– Uw zorgverzekeraar en polisnummer.
– De datum van de behandeling.
– Een code: 24200 ‘Homeopathie’.