Monique

Als moeder van drie volwassen kinderen heb ik het hele traject van zwangerschap, geboorte en het opgroeien van een dochter en twee (tweeling)zoons doorlopen. Voor ieder kind gaat dit natuurlijk op zijn eigen wijze. Op gezondheidsgebied hebben we veel meegemaakt en ervaren. Complementaire geneeswijzen (waar homeopathie ook toe behoort) hebben ons vaak geholpen in dit proces. Dit heeft voor mij geleid tot het besluit om homeopathie te gaan studeren. Een prachtige uitbreiding van mijn oorspronkelijke opleiding biologie in Wageningen.

Na ruim 6 jaar, de eerste 2 jaar aan de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde te Bloemendaal en daarna aan de School voor Homeopathie te Amersfoort, heb ik het HBO diploma Klassiek Homeopaat behaald. Naast een veelheid aan homeopathievakken bestond het curriculum ook uit vakken als medische basiskennis, gesprekstechnieken, praktijkvaardigheden en EHBO. Ieder jaar volg ik bijscholingen om bij te blijven op zowel medisch gebied als nieuwe ontwikkelingen in de homeopathie. Dit is verplicht voor homeopaten die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH).

Vanuit mijn beroepsvereniging NVKH ben ik bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) aangesloten. Zo ben ik sinds 1 januari 2017 tevens Registertherapeut BCZ®. De door de zorgverzekeraars vanaf die datum verplichte Medische Basiskennis heb ik opnieuw gevolgd (en afgesloten met een diploma) en ik voldoe aan de (bij)scholingscriteria voor Klassiek Homeopaat.
U kunt mij vinden in het register van www.vergelijkenkies.nl, waarin alleen complementair artsen en therapeuten, die voldoen aan verschillende eisen van de zorgverzekeraars, staan.

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

Vergoeding van homeopathie vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering, er geldt GEEN eigen risico. Kijk in uw polis hoeveel uw zorgverzekeraar vergoedt voor homeopathie. Er is ook een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar, dit kunt u inzien via de pagina www.nvkh.nl/behandeling/vergoedingen-homeopathie.
Als u hier nog vragen over heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Overweeg in de decembermaand of een overstap naar een andere zorgverzekeraar zinvol voor u is. U kunt ook beslissen om alternatieve en complementaire zorg zelf te betalen, misschien is dat voordeliger. Tot en met 31 december 2022 kunt u uw oude zorgverzekering opzeggen; u heeft dan tot 1 februari 2023 de tijd om een contract te sluiten met een andere zorgverzekeraar. Voor meer informatie: www.zorgwijzer.nl.

Mocht u een klacht over de behandeling hebben, dan vind ik het fijn als u eerst contact met mij opneemt om te kijken of we er samen uit kunnen komen. Meestal zal dat wel lukken. Mocht u dan nog niet tevreden zijn, dan kunt u via de link contact opnemen met de beroepsvereniging NVKH.